دکتر حیدر غلام پور

عمومی

درباره پزشک

ختنه، برداشتن زگیل، خال، غده چربی، کشیدن ناخن و..

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.