دکتر یدالله محمودی

قلب و عروق

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در بمارستان از شما دریافت می گردد.