دکتر سامان نیک اقبالیان

جراحی عمومی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
داشتن نامه از پزشک داخلی اجباریست در غیر اینصورت ویزیت انجام نخواهد شد و هزینه ی پرداخت شده مرجوع نمیگردد.
بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.