دکتر مرسل مهریار

چشم پزشکی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
توجه کنید بیمارانی که برای معاینه ابتدایی چشم و گرفتن شماره عینک مراجعه میکنند توسط پزشک ویزیت نخواهند شد.
بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.