دکتر مهرداد هنرور

قلب و عروق

درباره پزشک

دارای مدرک فلوشیپ فلبولوژی از استرالیا

افتخارات:

۱- رتبه اول جشنواره خوارزمی و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور

۲- رتبه اول جشنواره رازی و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور

۳- انتخاب به عنوان پزشک نمونه در جشنواره ربع قرن انقلاب اسلامی با حضور ریاست محترم مجلس

۴- انتخاب از طرف انجمن نخبگان ایران به عنوان پزشک نخبه کشور در سال ۸۲ و ایراد سخنرانی در جمع نخبگان در حضور مقام معظم رهبری

۵- عضو بنیاد ملی نخبگان

۶- برگزیده شدن مقاله اینجانب به عنوان بهترین مقاله سال ۲۰۰۰ از طرف انجمن بین المللی زنان در آمریکا و دریافت لوح تقدیر

۷- شرکت در ۲۸ کنفرانس بین المللی پزشکی خارج از کشور

۸- چاپ ۶ مقاله در ژورنالهای معتبر بین المللی

۹- موسس و مدیریت واحد تحقیقات معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جهرم

۱۰- مدیر درمانگاه شهر خاوران جهرم به مدت دو سال

۱۱- گذراندن شش ماه فرصت مطالعاتی در کشور ایتالیا

۱۲- تز فوق تخصصی: درمان فشارخون به شیوه دنرواسیون پایانه های عصبی شریان کلیه برای اولین بار در کشور و چاپ مقاله مربوطه در ژورنال معتبر

Treatment of resistant HTN by renal ablation; First Iranian Experience