دکتر منصور رادمهر

رادیولوژی

درباره پزشک

انواع سونوگرافی های معمول، غربالگری و آنومالی جنین، داپلر رنگی، سه بعدی، چهار بعدی و داخلی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.