دکتر ساسان اسدپور

کودکان

درباره پزشک

تغذیه و بهداشت، نوزادان زودرس، آسم و آلرژی، دارای بورد تخصصی
همکاری با بیمارستانهای تامین اجتماعی و بیمارستان سلمان فارسی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.