دکتر نصرت رفاهی

زنان و زایمان و نازایی

درباره پزشک

بیمارستان همکار:بیمارستان خلیج فارس

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.