دکتر شهرام بهروزیان

ارتوپدي

درباره پزشک

تعویض مفصل، آرتروسکوپی
بیمارستان های همکار:بیمارستان تامین اجتماعی و بیمارستان خلیج فارس

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.