دکتر ناصر منتظری

ارتوپدي

درباره پزشک

همکاری با بیمارستان خلیج فارس و کلینیک دی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.