دکتر رویا مهشیدفلاحی

چشم پزشکی

درباره پزشک

تجویز انواع لنزهای رنگی، طبی و درون چشمی، انجام انواع جراحی های لیزیک(لیزری)