دکتر احمدرضا پایدار

بیهوشی

درباره پزشک

انستزیولوژیست و متخصص دردهای مزمن

ملاحظات :

افرادی که برای بار اول به مطب مراجعه می کنند عکس ساده و MRI به همراه داشته باشند.
تنها بیمارانی که دارای دیسک کمر وگردن هستند در مطب ویزیت خواهند شد.