دکتر محمد اسماعیل دهقان

جراحی عمومی

درباره پزشک

متخصص جراحی(ریه-دستگاه گوارش)