دکتر رضا عبودی

چشم پزشکی

درباره پزشک

ساعت کار مطب ۵ عصر تا ۸ شب
روزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

ملاحظات :

ساعت کار مطب ۵ عصر تا ۸ شب
روزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه