دکتر محمد ضیایی

جراحی عمومی

درباره پزشک

جراحی عمومی، جراحی گوارش، تیرویید، بیماریهای سینه و جراحی های زیبایی