دکتر حمید اشکانی

اعصاب و روان (روانپزشکی)

درباره پزشک

زمان نوبتگیری روزهای شنبه، یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه عصر از ساعت ۴:۳۰ تا ۸:۳۰