دکتر زهرا اسدالهی دباغ

زنان و زایمان و نازایی

درباره پزشک

انجام کلیه اعمال جراحی زنان، زیبایی، لاپاراسکوپی،انجام سزارین های متعدد قبلی، زایمان همراه با پزشک و مامای مخصوص با هماهنگی قبلی در بیمارستان نیمه خصوصی مسلمین و بیمارستان خصوصی میرحسینی