دکتر آرش طالعی

جراحی عمومی

درباره پزشک

جراحی تیرویید، پستان، شکم، لاپراسکوپی(کیسه صفرا)