امیر کشاورزی

روانشناسی

درباره پزشک

دکترای تخصصی روان درمانی ،مشاوره و خانواده درمانی، ارایه مشاوره های فردی و گروهی، ازدواج، زناشویی، طلاق، خانواده، تحصیلی و کنکور، تمرکز حواس، استرس، افسردگی، شب ادراری، وسواس، اختلال خواب، تربیت کودک، بیش فعالی و درمان با پیشرفته ترین دستگاه نوروفیدبک

افتخارات:

مولف کتاب خدا حافظ استرس
مولف کتاب تاب اوری زوجین
مولف کتاب فنون روش تدریس
مولف کتاب وابستگی عاطفی
مولف کتاب پیش دبستانی های زیرک
عضو انجمن روانشناسی امریکا
عضو انجمن واقعیت درمانی گلاسر
دبیر اتاق فکر استان
انتخاب نخبه برتر استان توسط وزارت کشور (استانداری)
مدرس دانشگاه
مدرس کشوری کارگاههای اموزشی تاب اوری-طلاق-و رویکردهای نسل سوم روانشناسی
انتخاب مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره و رواندرمانی نمونه استانی در طی سه سال متوالی
برگزاری صدها کارگاه تخصصی در زمینه مشاوره .روان شناختی و خانواده
دانش اموخته پرفسور کرافکت از المان در حیطه خانواده درمانی
عضو انجمن روان درمانی المان
مدرس دانشگاههای ایران با سابقه ده سال درسهای تخصصی مشاوره و روان شناسی در مقاطع متفاوت

مقالات:

مقاله اثربخشی رویکرد زوج درمانی راه حل مدار بر سازگاری زناشویی
دارای صدها مقاله داخلی و خارجی تخصصی

ملاحظات :

سابقه پانزده سال کار درمانی در زمینه روان درمانی و مشاوره و روان شناختی و خانواده درمانی و تدریس