دکتر محمدحسن کاظمی

داخلی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
اندوسکوپی و کولونوسکوپی روزهای یکشنبه، دوشنبه و جهارشنبه از ساعت 10 صبح انجام میشود.