دکتر علیرضا آستانه

چشم پزشکی

درباره پزشک

پیوند قرنیه، آب مروارید، لیزیک،PRK، تجویز عینک و لنز

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.