دکتر شعله طوبایی

اعصاب و روان (روانپزشکی)

افتخارات:

CERTIFICATE OF COMPLETION Dr. sholeh toobaei Has completed, in its entirety, the following continuing education activity sponsored by the Zur Institute, Inc.: Distance Learning Course - Online Course Course Title: Existential-Humanistic Therapy: Contemporary

مقالات:

Comparing the drawings of children with attention deficit hyperactivity disorder with normal children. | Haghighi | Iranian Journal of Psychiatry

بررسی نشانگان پیش از قاعدگی در گروهی از زنان در شهر شیراز - Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران