دکتر سید حمیدرضا جهادی حسینی

چشم پزشکی

ملاحظات :

.بیمه‌های طرف قرارداد: کلیه بیمه‌های تکمیلی فقط برای اعمال جراحی