دکتر منصور جلالی

کودکان,نوزادان

درباره پزشک

دکترای عمومی از دانشگاه پهلوی در سال 1348
تخصص کودکان از دانشگاه پهلوی در سال 1353
مدرس درس اخلاق و تاریخ پزشکی در دانشگاه آزاد واحد کازرون از سال 1384 تا حال حاضر

افتخارات:

پزشک نمونه استانی و کشوری در رشته اطفال در سال 1383

مقالات:

ارایه مقالات متعدد در زمینه طب نوجوانی -اخلاق و تاریخ پزشکی و موضوعات مختلف طب کودکان در نشریات داخلی پزشکی

ملاحظات :

در حال حاضر نوبت گیری اینترنتی امکان پذیر نمیباشد.