دکتر فرشید وکیلی

زنان و زایمان و نازایی

ملاحظات :

برای نشان دادن عکس و جواب آزمایش نیازی به گرفتن نوبت نیست.
خانمهای باردار به هیچ وجه ویزیت نمی شوند.
تعیین جنسیت انجام نمی شود.