دکتر علی فیروزآبادی

اعصاب و روان (روانپزشکی)

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
بیمار محترم توجه داشته باشید که در صورت نداشتن پرونده پزشکی در مطب دکترفیروز آبادی، در مراجعه ی اول، لازم است مبلغی را بابت تشکیل پرونده به منشی پرداخت کنید.