دکتر سید کاظم چابک

ارتوپدي

ملاحظات :

لطفا توجه کنید تنها بیمارانی که توسط پزشک متخصص دیگری به دکتر چابک معرفی شده اند و یا بیمارانی که نیاز به جراحی های بازسازی رباط صلیبی (ACL,PCL,MCL,LCL) و آسیب های ورزشی و تعویض مفاصل(زانو، لگن، شانه) آرتروزکپی شانه، مچ پا (ANKLE) دارند به همراه مستندات(MRI) میتوانند نوبت بگیرند.در غیر اینصورت ویزیت انجام نخواهد شد و هزینه پرداخت شده مرجوع نمیگردد.
دکتر چابک بیماران ارتوپدی را ویزیت نمی کنند کسایی که نیاز به جراحی دارند می توانند نوبت اینترنتی بگیرند.