دکتر نجمه قلزم

عمومی

درباره پزشک

عضو انجمن هوموپاتی ایران ( RIHA ) و اروپا ( LMHI )
عضو انجمن طب سوزنی ایران - مدرک ویژه لاغری از دانشگاه Beiging چین
عضو انجمن حجامت داروی certificate ویژه زیبایی TAFE از دانشگاه Boxhill استرالیا