دکتر یلدا ایزدپرست

گوش حلق و بينی

درباره پزشک

عمل لوزه، گوش، حنجره و انحراف بینی در بیمارستانهای میرحسینی و MRI توسط پزشک انجام میشود.

ملاحظات :

بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.