دکتر مجید کاظم زاده

جراحي کليه،مجاري ادراري و تناسلي(اورولوژی)

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.