دکتر سید مسعود موسوی نسب

اعصاب و روان (روانپزشکی)

ملاحظات :

نوبت گیری به علت عدم حضور پزشک تا اواخر شهریور امکان پذیر نمی باشد.
پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد
افراد زیر 18 سال در مطب ویزیت نمی شوند.
بیمار محترم در مطب مشاوره انجام نمی شود.