دکتر حمیدرضا پیروی

بیهوشی

درباره پزشک

دارای گواهینامه اسکلروتراپی جهت درمان واریس تزریق بوتاکس فیلر و جوانسازی از کانادا