دکتر کاوه باشتی

ارتوپدي

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
نشان دادن عکس، نوار عصب و آزمایش پس از 1 هفته و MRI پس از 10، روز شامل ویزیت مجدد می‌گردد.
بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.

ویدیوها :

دکترتو با شما - عمل تعویض مفصل زانو - دکتر کاوه باشتی