دندانپزشکی

شیراز میدان اطلسی صد متر به طرف چهار راه باغ تخت جنب داروخانه دکتر شمسی ساختمان پزشکان بهار طبقه منفی یک