کلینیک فیزیوتراپی و آب درمانی بعثت

فیزیوتراپی
مرکز فیزیوتراپی بعثت اولین آب درمانی مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات فیزیوتراپی با مدیریت فیزیوتراپیست سمیه کاشرفی فرد میباشد. در این مرکز خدمات طب سوزنی خشک، تمرین درمانی، مگنت تراپی، لیزر پرتوان و شاک ویو انجام میشود.ساعت کار فیزیوتراپی مرکز هر روز از ساعت 12-8 صبح و 20-15 بعد از ظهر میباشد.
ساعت کار آب درمانی برای بانوان: هر روز 10-9، 11-10، 12-11 و بعد از ظهر ها ساعت 16-15، 17-16
ضمنا روزهای زوج 9-8 صبح و روزهای فرد 13-12 نیز مخصوص آب درمانی بانوان است.
ساعات کار برای آب درمانی آقایان: روزهای زوج ساعت 18:30-17:30، 19:30-18:30و روزهای فرد بجز پنجشنبه ساعت 19:30-18:30و روزهای پنجشنبه ساعت 18:30-17:30

درخواست ویزیت


پزشکی یافت نشد
تصاویر اسلایدر: