بیماری ، پزشکی

بیماری مینیر چیست و درمان آن چگونه است؟

بیماری مینیر چیست؟ بیماری مینیر مرتبط با گوش داخلی است که معمولا بر روی یک گوش تاثیرمی‌گذارد، این بیماری می‌تواند باعث فشار یا درد در…