پزشکی ، علائم ، عمومی

سرمازدگی چیست؟ با درجات مختلف سرمازدگی آشنا شوید

سرما زدگی چیست؟ سرما زدگی آسیبی است که وقتی پوست در معرض سرما قرار می گیرد، ایجاد می شود. در معرض سرما بودن می تواند…