پزشکی ، علائم ، عمومی

چرا دچار اختلال تعادل می شویم؟

اختلال تعادل چیست؟ اختلال تعادل می تواند باعث احساس سرگیجه،به طوری که اتاق دورسر بیمار می چرخد، بی ثباتی یا احساس سبکی سر شود. بیمار…