دکتر محمدعلی معلم چشم پزشک
چشم پزشکی
رفع عيوب انكسارى (ليزيك)، درمان قوزقرنيه، جراحى مجارى اشكى با ليزر، درمان پير چشمى، آبمرواريد بروش ليزرى (فيكو)
ابتدای بلوار ستارخان روبروی بیمارستان دکتر خدادوست ساختمان خضرا 2 طبقه اول واحد 18
مشاهده پروفایل