دکتر بهزاد علیزاده

جراحی عمومی

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

با توجه به شلوغی مطب زمان انتظار قابل پیش بینی نمیباشد.