حلیمه باصفت

روانشناسی

درباره پزشک

دارای پروانه تخصصی از نظام روانشناسی _مدرس دانشگاه
زوج درمانگر، کودک و نوجوان، درمان اضطراب، افسردگی و وسواس