دکتر کامران مظفریان

ارتوپدي

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

افرادی که دارای پرونده قبلی هستند بعد از گرفتن نوبت حتما با کادر پذیرش تماس بگیرند.
داشتن نامه از پزشک متخصص ارتوپد اجباری است، در غیر این صورت ویزیت انجام نخواهد شد و هزینه ی پرداخت شده مرجوع نمی گردد.
کسانی که توسط پزشک دیگری جراحی شده اند تنها در صورت معرفی نامه از پزشک مربوطه به دکتر مظفریان توسط ایشان ویزیت خواهد شد.