دکتر ایرج عبدالله پور

داخلی

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

امکان نوبت‌گیری اینترنتی برای بیمارانی که تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح هستند، وجود ندارد.