دکتر مهران معتمدی

دندانپزشکی

درباره پزشک

زیبایی دندان های جلو و عقب،laminate،روکش های مختلف PFM،fullceram،مرحله تاج گذاری ایمپلنت و روکش روی آن،جرم گیری

افتخارات:

سابقه 33 سال تدریس در دانشکده علوم پزشکی شیراز،سابقه 3 سال معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی شیراز، سابقه 6 سال مدیر گروه بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی شیراز،سابقه ی یک سال تدریس در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد واحد شیراز