دکتر خسرو مشکساران

ارتوپدي

درباره پزشک

همکاری با بیمارستان های دنا و اردیبهشت

ملاحظات :

بیمار محترم لطفا سر ساعت مشخص شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.