دکتر آریا جان خواه

کودکان,نوزادان

درباره پزشک

مشاوره قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری در زمینه معلولیت های ارثی و جسمی و ازدواج های فامیلی

ملاحظات :

ویزیت برای مشاوره ژنتیک بار اول مبلغ 50000 تومان و دفعات بعدی مشاوره مبلغ 34500 میباشد.