دکتر سیروس چریکی

کودکان,نوزادان

درباره پزشک

اکو جنین در مطب انجام میشود.
همکاری با بیمارستان های:کوثر-مادر و کودک-حافظ

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

لطفا هنگام مراجعه مدارک قبلی بیمار را به همراه داشته باشید.
بهترین زمان اکو جنین هفته هجدهم بارداری است و اکو در زمان زودتر از هفته هجدهم باید با پزشک هماهنگ شود.