دکتر محمد مهدی شفیعی

جراحي کليه،مجاري ادراري و تناسلي(اورولوژی)

درباره پزشک

بیمار محترم لطفاً پیش از مراجعه به مطب از طریق تماس تلفنی، از حضور پزشک اطمینان حاصل نمائید و تمامی مدارک پزشکی خود را به همراه داشته باشید.

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

بیمار محترم لطفاً پیش از مراجعه به مطب از طریق تماس تلفنی، از حضور پزشک اطمینان حاصل نمائید و تمامی مدارک پزشکی خود را به همراه داشته باشید.