دکتر فضل الله هوشداران

جراحی عمومی

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

امکان نوبت‌گیری اینترنتی برای بیمارانی که تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح هستند، وجود ندارد.