دکتر سیده فرزانه موسوی

داخلی

درباره پزشک

دارای بورد تخصصی
عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد
عضو شبکه هپاتیت ایران
مدرس دانشگاه